Welkom!

Welkom bij Ergotherapie en Handtherapie Steenwijkerland!

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen, bij mensen die door ziekte of handicap lichamelijke of psychische beperkingen hebben.

Handtherapie is een specialisatie binnen de ergotherapie en richt zich op de revalidatie van hand, pols en arm. Ook na een operatie aan de hand of pols kunt u terecht voor begeleiding, oefentherapie en deskundig advies in uw herstelproces.

Verderop op deze site kunt u lezen met welke vragen u  bij Ergotherapie Steenwijkerland terecht kunt en hoe de vergoeding geregeld is.

Luisteren naar het dagverhaal van de cliënt staat centraal in mijn aanpak. Het probleem dat hij/zij ervaart is voor mij het startpunt van de therapie. Dit probleem wordt samen met de cliënt stap voor stap uitgeplozen om daarna samen tot concrete oplossingen te komen.

Met vriendelijke groet,

Peter Visser, ergotherapeut

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
onder nummer 49901542690
als Kwaliteitsgeregistreerd ergotherapeut